SKURKEKLUBBEN MC

Trondheim

 

 

Statutter for Tempo-Klubben, Trondheim

1. Formål

Tempo-Klubben skal fremme miljøet rundt "Tempo – kulturen", gjennom aktiv ivaretagelse av eldre Tempo veteran-motorsykler og mopeder. Dette er en ideell klubb for fremme av felles hobby, interesser og miljø.

2. Navn

Klubben har det offisielle navnet Tempo-Klubben, Trondheim. Klubben kan markedsføres/betegnes med diverse andre tilfeldige uoffisielle navn og emblemer.

3. Organisasjon

Tempo-Klubben er et "kollektiv", og har ingen offisielt valgt ledelse eller organisasjon.

4. Medlemsskap

En forutsetning for medlemsskap er at man er eier og kjører av en registrert Tempo Standard. Man kan, ved egen vurdering, oppnå medlemsskap ved å eie og kjøre annen registrert Tempo veteran moped eller motorsykkel. Medlemmet må selv stå for oppbygging, kjøring og vedlikehold av sin egen sykkel.

5. Aktiviteter

Medlemmene må jevnlig delta i miljøet rundt klubbhuset, og man må årlig delta på en eller flere felles utflukter. Hovedutflukten hvert år er Fosen - treffet, arrangert av NVMC avd. Fosen i midten av august.

6. Økonomi

En intensjon er å holde investeringer og pengeforbruk rundt klubbens arrangementer og felleseier lavest mulig. Eventuelle utgifter dekkes etter spleisemetoden eller ved egenandeler. Det skal ikke være noen felles klubbkasse.

7. Medlemstall

Klubbens medlemstall skal holdes ekstremt lavt. Nye medlemmer skal godkjennes av samtlige eksisterende medlemmer, etter en lengere vurderingsperiode.

8. Konflikter

Ved vesentlige konflikter og tvister medlemmene imellom skal klubben umiddelbart avvikles.

9. Etikk og lover

Klubben søker å ha en høy etisk standard innad i klubben og utad mot omverdenen. Konflikter med det offentlige skal ikke forekomme. Brudd på norsk lov og konflikt med politiet medfører eksklusjon, om det går ut over klubben. Også om det gir klubben dårlig rykte og renomm?.

Alle medlemmer har godkjent disse reglene.

Stavne 13. desember 1997