Medlemsoversikt:

Morten Arnesen President/Webvakt morten@skurkeklubbenmc.com
Torgeir Hermstad Visepresident torgeir@skurkeklubbenmc.com
Geir Volan Johansen XPresident geir@skurkeklubbenmc.com
Ernst Baumeyer XVisepresident ernst@skurkeklubbenmc.com
Byrge Aspaas Vitsepresident byrge@skurkeklubbenmc.com
Halldor Otto Michaelsen Medlem haldor@skurkeklubbenmc.com
Harald Jensen Medlem harald@skurkeklubbenmc.com
Rolf Lynum Medlem rolf@skurkeklubbenmc.com
Olaf Krøtøy Medlem olaf@skurkeklubbenmc.com
Bjørn Østhus Medlem bjorn@skurkeklubbenmc.com
Jan Egil Hegge Medlem janegil@skurkeklubbenmc.com
Arvid Hermstad Medlem arvid@skurkeklubbenmc.com
Torstein Hansen Medlem torstein@skurkeklubbenmc.com
Robert Jenssen Medlem robert@skurkeklubbenmc.com
Børge Røsok Medlem borge@skurkeklubbenmc.com

ikke alle har i skrivende stund tatt ibruk skurkemailen sin, kontakt webvakt Pålogging: http://www.one.com/no/

Suspects:

Stig Pallesen
Kåre Hugdal
 Ragnar Johansen
 Stig Gangåssæter

Hangarounds:

 Bjørn Eivind
 Hans Johansen

   

 

Kvinnelige medlemmer

Tross sin mannsdominerte medlemsmasse, har ikke klubben noe prinsipielt i mot kvinnelige medlemmer. Erfaring tilsier imidlertid at deres noe mangelfult utviklede gener gjør kvinner lite egnet til omgang med praktisk motorsykkelbruk. Som talende eksempel kan sees Trulte N, i det hun etter en i og for seg OK søknad skulle demonstrere praktiske kjøreferdigheter for opptakskommit?en: