Skurkeklubben MC er en gjeng på 10-12 medlemmer som bruker, samler og skrur på eldre motorsykler og mopeder, både klassikere og veteraner. Klubbens medlemmer er individuelt tilsluttet Norsk Veteran Motorsykkel Club (NVMC), men klubben som sådan er ikke formelt tilsluttet NVMC.

Klubbens medlemmer samler ikke for samlingens egen skyld, men skrur intensivt sine egne sykler selv (restaurerer og TRIMMER - klubben har egen dynobenk). Klubben setter ikke strenge krav til originalitet og fintfølelse for kjøretøyene - kort sagt: Syklene skal BRUKES! Obligatorisk for medlemsskapet er å eie en Tempo motorsykkel, og deltagelse i Fosenløpet i august.